Často kladené otázky

Je registrácia a používanie eDurope zadarmo?

Áno.

Aké typy študentských prác sú v systéme eDurope ponúkané?

V eDurope nájdete všetky typy študentských prác: záverečné práce v podobe bakalárskych i diplomových prác, ročníkové práce, aj o niečo menej komplexné zadania, ktoré je vhodné vypracovať formou semestrálnych prác.

Ako môže zadávateľ využívať prácu vypracovanú študentom?

Zadávateľ môže používať prácu akokoľvek chce, pričom však toto právo prácu používať je štandardne nevýhradné. V rovnakom rozsahu môže prácu používať študent, vypisovateľ (škola), či iná osoba, ktorej takéto právo študent udelí.

Kto je autorom práce spracovanej pre zadávateľa cez eDurope?

Autorom je vždy reálny autor práce - teda študent, ktorý prácu vypracoval.

Ako firma by sme radi odmenili študenta a školu aj finančne, ako to máme urobiť?

Napíšte do podmienok zadania vaše preferované odmeny pre študentov aj pre školu. Následne so školou a neskôr s vybraným študentom/-mi môžete uzavrieť zmluvu (radi vám pri nej budeme asistovať) a po odovzdaní diela ich môžete vyplatiť. Portál eDurope v pilotnej fáze neobsahuje platobnú bránu.

Sme malá firma a bojíme sa, že vypracované zadanie nebude spĺňať naše požiadavky, aj keď prejde cez pedagóga, čo môžeme urobiť?

Najistejšou cestou je komunikácia s VYPISOVATEĽOM vášho zadania. V detaile Vášho zadania nájdete informáciu kým bolo vypísané pre študentov a tiež kontaktný e-mail. Ak vypracovanie zadania predpokladá intenzívnu komunikáciu priamo so študentom, či jeho prítomnosť na Vašom pracovisku, je dobré o tom informovať už priamo v zadaní a nechať kontakt na zodpovednú osobu za ZADÁVATEĽA.

Nemám vlastnú firmu, ale chcel by som niečo zadať študentom ako jednotlivec, je to možné?

Určite áno, registrujte sa ako ZADÁVATEĽ a pokračujte ďalej.

Kto je to VYPISOVATEĽ a v akej roli v eDurope vystupuje?

VYPISOVATEĽ je pedagógom na vysokej škole vypisujúci študentom okrem svojich tém študentských prác aj témy zadaní z portálu eDurope, s ktorými sa stotožnil a osvojil si ich. Spravidla sa stáva aj školiteľom, ktorý študenta pri vypracovaní práce ďalej vedie.

Som učiteľ na vysokej škole, ako sa môžem registrovať?

Vyberte si sekciu VYPISOVATEĽ a vyplňte údaje vo formulári. Následne počkajte, kým vám konto potvrdí administrátor.

Som učiteľ a neprišiel mi e-mail s potvrdením registrácie. Čo mám robiť?

Používateľský účet VYPISOVATEĽA, pod ktorým sa do portálu eDurope prihlasujú pedagógovia, podlieha schváleniu naším administrátorom. Snažíme sa reagovať čo najrýchlejšie, no možno má admin práve práce vyše hlavy :-). Ak Vám potvrdenie registrácie nepríde ani po niekoľkých hodinách, obráťte sa prosím na náš e-mail support@edurope.sk.

Som študent, ako sa mám prihlásiť o jednu z vypísaných tém?

Prihlás sa do svojho profilu, v časti ŽIADOSTI si pridaj novú žiadosť a požiadaj o tému, ktorá sa ti páči.

Som študent, bude moja práca odmenená?

Každý zadávateľ (firma, neziskovka, alebo v podstate ktokoľvek) môže pri zadaní dať návrh na odmenu. Či už finančnú alebo ako pracovnú ponuku, prípadne stáž.

Ako je eDurope prepojený s témami vypísanými v informačnom systéme školy? Čo musím urobiť, aby sa téma práce z eDurope stala mojím zadaním aj na škole?

eDurope je portál uľahčujúci študentom aj ich pedagógom nájsť zaujímavé zadania školských prác priamo medzi výzvami, ktorým čelí prax. Nemáme však dosah na interné systémy a procesy jednotlivých vysokých škôl a ich fakúlt. Zaevidovanie potrebných informácií v príslušnom systéme či registri vysokej školy je úlohou VYPISOVATEĽA. Ak si našiel/našla zaujímavú tému, spoj sa so svojím pedagógóm, on už určite bude vedieť ako na to.

Komunikujem ako študent, ktorý vypracováva zadanie práce len s VYPISOVATEĽOM alebo sa môžem spojiť aj priamo so ZADÁVATEĽOM?

Všetko záleží od komplexnosti témy, špecifikácie zadania a požiadaviek zadávateľa. Spravidla, ak ZADÁVATEĽ priamo v zadaní uvedie kontakt na konkrétnu osobu zodpovednú za zadanie, dvere vzájomnej komunikácií sú otvorené. Akademické a formálne otázky smerujte, prosím, na VYPISOVATEĽA. V súčasnej verzii portál eDurope nedisponuje funkcionalitou rýchlych správ, odporúčame používať e-mail.