O nás

Slovenský vzdelávací systém, akademická sféra predovšetkým, potrebuje významnejšie prepojenie s praxou.

Dúfame, že s Vašou aktívnou účasťou dokážeme do eDurope dostať ďalšie zaujímavé vysoké školy a ich fakulty, zvýšime atraktivitu eDurope pre zadávateľov a študentom prinesieme benefit v podobe atraktívnych školských prác a skúseností z praxe, ktoré pozitívne ovplyvnia ich kariérny rozvoj.

V neposlednom rade môžu z kontaktov, ktoré získajú cez portál eDurope, profitovať aj vysoké školy, a to v ďalšom rozvoji a inšpirácií pre svoj základný výskum, či v budovaní partnerstiev pre výskum aplikovaný.

Tím eDurope