Úspešné príbehy

Architekti zo školy zmenili naše bývanie

Máme veľmi atypický byt vstavaný v streche jedného starého domu. Pred desiatimi rokmi sme si ho kúpili a zariadili všetkým možným, čo sa nám páčilo. Byt mal trochu atypickú predispozíciu, dve izby sa nachádzali na spodnom podlaží a dve na vrchnom. Neskôr, keď sa k obyvateľom bytu pripojila aj naša dcéra, začali sme rozmýšľať, či nie je potrebné byt vymeniť resp. ako by sme ho upravili, aby vyhovoval aj našej dcére.

Viacero ľudí nám hovorilo nech byt predáme a kúpime si niečo väčšie mimo centra, alebo ako máme rekonštruovať. Všetky návrhy mali svoje pre aj proti, ale my sme stále nevedeli vybrať to najlepšie. Vtedy nás napadlo osloviť s ponukou architektonické štúdia, ale tam sme narazili na finančnú náročnosť. Architektonický projekt je pri takej malej zákazke naozaj finančne náročná vec.

Nevedeli sme ako sa pohnúť ďalej, až prišiel nápad vyskúšať osloviť Fakultu architektúry STU a jej študentov. Spísali sme si krátko zadanie pre nich, čo všetko by sme v našom byte chceli riešiť a ponúkli sme to cez eDurope pedagógom na architektúre. Tým sa to veľmi zapáčilo, projekt spojený s reálny riešením sa študentom môže hodiť.

Vypísali tému pre študentské práce, prišli spolu so študentmi na obhliadku priestoru a už po necelom mesiaci nás kontaktovali, či by sme prišli k nim na fakultu, kde by nám odprezetovali všetkých 7 (sedem!) rôznych návrhov. Študenti nám to prezentovali ako potenciálnym investorom a bola to pre nich naozaj škola z praxe. Nám priniesli unikátne nové riešenia a nápady, ktoré sme skombinovali a vytvorili našu víziu, na ktorej ideme ďalej pracovať so študentami a ich pedagógmi, ktorí sú ochotní celý projekt doniesť až do realizačnej fázy!

Celé nás to stálo minimálne finančné prostriedky, ktoré sme sami navrhli ako odmenu najlepšej zo všetkých študentských prác.

Perfektný web pre naše pivo

Nebolo to tak dávno, keď sme spolu s kamošom rozmýšľali ako konečne rozbehnúť náš plán s vlastným malým biznisom alebo skôr srdcovkou – varením vlastného piva. Pivo sme si už varili dlhšiu dobu, vychytali sme všetky muchy aj mušky a boli sme presvedčení, že ho chceme ponúknuť aj iným. Obaja pracujeme a naozaj nemáme čas na otvorenie kamennej prevádzky a vedeli sme, že dnes sa dá nafľaškované pivo predávať aj cez web.

Lenže ja som dopravný inžinier a kamoš je psychológ. Nikto z nás vôbec netuší nič o urobení webu a nejakej reklame. Oslovili sme pár firiem, ale tie nám ponúkli buď úplne otrasné nemoderné predprogramované eshopy za strašné peniaze alebo chceli ešte strašnejšie peniaze za „nové, unikátne, moderné riešenie“.

Už sme sa v podstate zmierili s tým, že asi z toho nič nebude, keď nám jeden známy povedal o rozbiehajúcom projekte eDurope, kde môžeme naozaj s hocijakým problémom skúsiť osloviť študentov rôznych škôl. Hneď nám to trklo. Zadajme tam náš problém a uvidíme, či sa nájdu nejakí riešitelia...

Do dvoch týždňov našu tému vypísal pedagóg na Fakulte marketingovej komunikácie a my sme boli zapojení do rýchlo a úspešného projektu študentských prác. Dvaja študenti v rámci svojich bakalárskych prác urobili celé vizuálnu identitu a perfektný responzívny (fakt sme nevedeli, čo to je predtým) web. A ako pokračuje náš príbeh ďalej? Zanedlho o nás určite budete počuť!

Spracovanie socio-urbanistického výskumu pred súťažou návrhov

Problém: potreba uskutočniť terénny výskum podľa vopred nastavenej metodológie na určitom území s cieľom pripraviť podklady pre súťaž návrhov.

Riešenie: študentom sociológie, ekonómie a architektúry-urbanizmu je zadaný terénny výskum ako semestrálne zadanie. V prvej etape študenti spolupracujú so školiteľom/externým mentorom na metodológii zberu. Rozdielne disciplíny umožňujú študentom zohľadniť rozdielne potreby adresované vo výskume. V druhej etape realizujú samotný terénny výskum. Napokon v tretej etape spracujú výsledky výskumu.

Odmena: študenti si vyskúšajú reálne praktické zadanie terénneho výskumu podľa metodiky skúseného experta/mentora z praxe, pričom zároveň dostanú špeciálnu finančnú odmenu za strávený čas v teréne. Okrem toho sa naučia spolupracovať naprieč disciplínami.

Súťaž esejí

Zadanie: nadácia by rada ponúkla motivačné štipendium na účasť na letnej škole, no klasické motivačné listy často poskytujú relatívne nízku pridanú hodnotu. Preto sa rozhodla vypísať súťaž esejí na kurzoch relevantných pre tému letnej školy.

Odmena: autor najlepšej eseje bude odmenený štipendiom na účasť na letnej škole.

Dlhodobá práca na praktickom výskume

Problém: think tank hľadá stážistu na dlhodobejšiu prácu na výskume, ktorý možno rozpracovať do témy diplomovej práce.

Riešenie: think tank zadá prácu študentom, ktorí majú záujem riešiť aplikovaný výskum vo svojej diplomovej práci. Študenta možno nájsť aj cez výber nápadov/návrhov výskumu, resp. motivácie. Študent zároveň stážuje vo think tanku.

Odmena: odborná stáž, konzultácie a mentoring pre študenta zo strany think tanku.